El Pols de la Ciutat - 25 d'octubre de 2017

Intervenció del portaveu d'ERC Esplugues a partir del minut 15'30''.