La columna de El Pont

Una bona partitura

Sovint, una de les crítiques que es solen fer a la política de partits en l’àmbit municipal és la manca de consensos i l’excés de partidisme en la presa de decisions. És allò tan típic que es diu sobre que l’interès comú del poble hauria d’estar per sobre de l’interès de partit, i que tan poques vegades es compleix. A Esplugues, però, com a mínim durant aquest mandat, puc dir que, de moment, estem decidits a demostrar el contrari. La majoria de mocions presentades al Ple són aprovades per àmplies majories multipartidistes. I en alguns casos estem aconseguint unanimitats excepcionals. I això potser ho estem explicant poc i penso que val la pena posar-ho de manifest; perquè els pactes i els consensos amplis en temes estratègics per a la ciutat són garantia de progrés més enllà de les conjuntures polítiques de cada moment. Per dir-ho planament, són el compromís que, governi qui governi, allò tirarà endavant. I això és bo.


L’últim exemple el tenim en el passat Ple de març, en el qual vam aprovar per unanimitat el pacte per a la reactivació econòmica i l'ocupació. Es tracta d’un extens document amb una bona colla de mesures, algunes de les quals una mica abstractes però algunes altres de bastant concretes, encaminades sobretot a revertir la situació de paràlisi econòmica i ocupacional que hem patit en els darrers anys a Esplugues. Es tracta d’un pacte, a més, consensuat amb sindicats, empresaris i altres agents econòmics, i en el qual s’hi han vist reflectides propostes de tots els partits que hi hem volgut col·laborar. El resultat final, el podeu consultar a la web de l’Ajuntament, és el que es diu una bona partitura. Ara, és cert, cal que l'orquestra faci sonar la música. I perquè la música soni bé no n’hi ha prou amb la partitura sinó que cal que tots els músics toquin bé, afinats i alhora. Però és evident que perquè això passi, la feina s’ha fet i s’està fent adequadament. I cal que ens en felicitem tots plegats, perquè no sempre és fàcil que això passi. Des d'Esquerra Republicana contribuïrem a que aquesta música es faci realitat, com no podria ser d’una altra manera. Perquè aquest és un projecte de ciutat, pensat a llarg termini, imprescindible perquè Esplugues arribi a ser la ciutat que tots volem.