Programa electoral

Podeu descarregar-vos el nostre programa electoral sencer en PDF des de l'enllaç que trobareu al final d'aquesta pàgina.

Les nostres principals propostes són aquestes:


Esplugues republicana

 

·Volem un Ajuntament transparent, que no tingui secrets per als ciutadans.

·Volem una ciutat hospitalària i generosa amb tothom qui hi arriba, que promogui la pau, la tolerància i el pensament crític.

·Volem una educació i una sanitat públiques de qualitat per a totes les edats.

·Volem fer habitual que les decisions importants siguin consultades a la població.

Esplugues cohesionada

 

·Volem que Esplugues esdevingui de debò un sol poble, amb tots els seus 10 barris.

·Volem lluitar amb tota la nostra força contra l’atur, la precarietat laboral, la pobresa energètica i els desnonaments.

·Volem que els ajuts i les beques menjador arribin a tots els infants que ho necessitin.

·Volem que la plaça de Santa Magdalena esdevingui una veritable plaça major, peatonal i per l’ús de tothom. 

Esplugues sostenible

 

·Volem un Ajuntament eficient en tot el que fa i en tots els serveis que presta.

·Volem una ciutat que no especuli més amb el poc sòl que li queda sense construir.

·Volem que l’Esplubús sigui útil per tothom i que arribi el metro al centre.

·Volem eliminar el servei Bicibox perquè és car, aparatós i molt poc utilitzat. A la vegada, volem potenciar i millorar els carrils bici.

Esplugues emprenedora 

·Volem una ciutat atractiva i competitiva perquè s’hi creï negoci.

·Volem fomentar el cooperativisme i l’economia col·laborativa.

·Volem que obrir comerços i empreses a Esplugues sigui fàcil.

·Volem desencallar d’una vegada la reforma dels mercats municipals de Can Vidalet i de la Plana.

 

Preàmbul

El procés sobiranista actual, entès com a revolució democràtica, s’ha de traduir també en la política municipal, no només dotant de noves i millors eines als municipis, sinó sobretot fent servir l’energia de la societat civil per a un país més republicà. Així doncs, volem construir una Esplugues on valgui la pena de viure-hi, amb un sentiment de pertinença fort i amb el reforçament dels valors d’una democràcia avançada: un poble republicà amb un Ajuntament obert i transparent, que reti comptes als ciutadans i que els involucri en la governança i el bé comú, amb el triple objectiu de construir una Esplugues més cohesionada, més emprenedora i més sostenible.


Així doncs, el govern de l’Ajuntament ha de ser obert per retornar la política als ciutadans, lluitant contra la corrupció, fent polítiques transversals amb la coparticipació de tots els espluguins i espluguines, que han de poder incidir en l’activitat municipal i controlar l’acció de govern.


Una Esplugues republicana i d’esquerres només és possible amb la cohesió social com un dels pilars fonamentals. En aquest sentit, l’accés als serveis socials de tots els ciutadans i la inversió social en un context de crisi econòmica és essencial per vetllar per la igualtat d’oportunitats i lluitar contra la marginació. La solidaritat social, un principi bàsic de l’ideari republicà, s’ha d’impulsar des d’un punt de vista integral i transversal. La participació ciutadana també ha de servir per fomentar aquesta solidaritat, amb la implicació directa dels ciutadans i les entitats per lluitar contra la desigualtat: els consells municipals i les audiències públiques, en aquesta qüestió, són fonamentals.


La cultura catalana, en un context de globalització, crisi econòmica i com a resultat de la immigració de fa uns anys, tots tres elements relacionats, ha de ser l’element central de la cohesió a Esplugues, sempre respectant, entenent i difonent la diversitat cultural. A més a més, atesa la situació d’Esplugues dins l’àrea metropolitana, a tocar de Barcelona, i l’actuació negligent en aquest sentit dels anteriors governs municipals, cal estimular el sentiment de pertinença a Esplugues amb la recuperació de la memòria històrica espluguina, la potenciació i conservació del patrimoni cultural i natural i la defensa dels grups de cultura popular, defugint el folklorisme i enfortint el paper del comerç local de proximitat i les xarxes associatives.


L’educació és una de les eines principals per garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, i des d’Esplugues s’ha de defensar sense pal·liatius l’ensenyament públic. D’altra banda, cal invertir en cultura, perquè un poble culte és més just i lliure. També s’ha de garantir que el català és la llengua preferent i cohesionadora de la cultura a Esplugues, a diferència de la pràctica habitual del govern municipal fins ara, que no ha tingut la plena normalització lingüística com a prioritat.


El desenvolupament sostenible ha de ser el pilar per a una Esplugues cohesionada urbanísticament, que tingui cura del patrimoni i rebutjant les polítiques especulatives i de massificació urbana que s’han dut a terme fins ara i que garanteixen el dret a l’habitatge digne a tota la població. El desenvolupament local sostenible en tots els àmbits ha de contribuir a la millora de la qualitat de vida i ha de guiar les polítiques municipals. D’altra banda, les polítiques de mobilitat s’han d’orientar a millorar la connectivitat d’Esplugues amb l’entorn per mitjà d’un transport públic de qualitat i amb canvis en la jerarquització viària en què els vianants i els ciclistes en surtin beneficiats respecte al transport a motor.


D’altra banda, pel que fa a la seguretat, Esquerra Republicana aposta per generar un marc comú de convivència i civisme basats en l’ideari republicà, i per mitjà de la coordinació i la transversalitat dels departaments de l’administració local, uns valors que els cossos de seguretat han de compartir de manera exemplar. A més, els agents cívics i els mediadors també han d’incidir-hi.


Volem promocionar una Esplugues emprenedora com a tercera pota de l’Esplugues republicana, juntament amb la sostenibiliat i la cohesió social. En un escenari de crisi econòmica i globalització, el pacte local per a l’ocupació amb representants de tots els agents implicats és essencial. L’Ajuntament ha de ser eficaç i exemplar, trobant alternatives al finançament derivat de l’especulació immobiliària i racionalitzant la despesa pública. En la mesura que sigui possible, caldria apostar per la societat de la informació i l’administració electrònica com a estratègia de racionalització dels recursos. La transparència municipal i les mesures de control són essencials per evitar malbarataments i possibles casos de corrupció. S’ha de donar tot el suport al petit comerç d’Esplugues, no només com a motor econòmic del poble, sinó com a model d’identitat i de cohesió del municipi, començant pels mercats municipals, sense menystenir l’empresa i la indústria i fomentant el treball col·laboratiu.