La columna de El Pont

Tenim un ajuntament democràtic?


Crec, sense por d’equivocar-me, que tots ens posarem d’acord si dic que un ajuntament és realment democràtic no només quan compleix escrupolosament les lleis, sinó també quan qui governa ho fa a favor de tota la ciutadania, sense discriminar cap col·lectiu, amb equitat, amb transparència, amb independència dels poders externs... I òbviament sense procurar beneficis fraudulents per a ningú. Però, sabem si el nostre ajuntament compleix aquests requisits? Com es pot saber? Qui té un bon ‘democratòmetre’? És possible que davant d’una façana aparentment democràtica el nostre ajuntament amagui actituds de cacic, decisions partidistes o clientelars? És molt senzill. Només hem d’observar el nostre voltant i fer-nos unes quantes preguntes concretes, que són com la prova del cotó.


Alguna vegada heu pensat que el vostre ajuntament hagi pogut ser arbitrari en la redistribució dels recursos públics? Creieu que l’ajuntament podria estar decidint la seva política de subvencions tenint en compte la quantitat de votants del partit que governa que hi pugui haver en cada entitat receptora? Creieu que els actes públics que fa l’ajuntament podrien estar beneficiant electoralment algun partit? Teniu la sensació que alguna vegada es fa algun acte festiu al vostre barri els protagonistes del qual són els polítics que governen? Heu vist mai que les dependències municipals es facin servir per a actes partidistes o exclusius d’algun col·lectiu més aviat proper al partit de govern? Heu tingut mai la sensació que algun polític local intentava utilitzar la veu d’un col·lectiu concret en benefici propi? Heu vist mai que se li neguin arbitràriament peticions raonables a col·lectius que no són massa propers al govern? Heu tingut mai la sensació que les inversions públiques són més abundants en barris on el partit de govern hi té majoria electoral? Podria ser que s’estigués utilitzant la revista municipal per fer propaganda de l’alcaldia o del partit que governa? Podria ser que alguna decisió de l’ajuntament s’hagi pres en contra de la voluntat popular?


Segur que podríem seguir... si la resposta a totes aquestes preguntes és que no, aleshores esteu de sort: el vostre és un ajuntament impecablement democràtic!

 

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament