La columna de El Pont

“Pirulins” digitals per a les entitats


Aquest mes hem presentat, i s’ha aprovat per àmplia majora, una moció per la protecció, dinamització i renovació del sistema d’espais de publicitat per a les entitats. N’estem molt satisfets perquè ha estat una iniciativa que ha generat un ampli consens i recull una antiga i reivindicada preocupació del món associatiu i de la Unió de Botiguers.


I és que els espais destinats actualment a la difusió de l’activitat de les entitats (els anomenats “pirulins” i els plafons), sovint són utilitzats per part de grans empreses per fer campanyes publicitàries molt agressives, i amb grans cartells que tapen tota l’activitat que hi ha penjada prèviament. I això sap greu. Perquè la feina de les entitats és voluntària i desinteressada. I dol molt que aquesta tasca es vegi a vegades invisibilitzada per aquestes campanyes, que amb poca estona poden tirar per terra la feina feta durant setmanes o mesos.


L’Ajuntament s’ha compromès a aplicar a partir d’ara de manera més efectiva les ordenances municipals, amb especial atenció al règim de sancions que preveuen. S’ha cregut convenient, a més, revisar-les per abordar-ne una eventual actualització. També s’ha compromès a fer més visible i més clar l’avís que informa que l’espai està destinat a entitats i a millorar el protocol de revisió periòdica de la publicitat que hi ha penjada. Finalment, s’ha acordat establir, amb l’objectiu de complementar el model de plafons i columnes actual, un nou model publicitari que combinarà la cartelleria tradicional estàtica amb la cartelleria digital. L’Ajuntament, a més, s’ha compromès que el sistema d’accés a la publicitat amb videopanells sigui transparent, equitatiu i obert per a totes les entitats.


Creiem, doncs, que són mesures bones per a la nostra ciutat, i sobretot per a les 277 entitats que tenim a Esplugues, les quals són molt actives, molt variades i totes en la seva mesura ajuden a enriquir la nostra vida comuna i ciutadana. Estem satisfets d’haver-hi pogut contribuir.

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament